Confidential
  • Datele dumneavoastra personale vor fi folosite numai in scopul declarat al acestui site.
  • Informatiile din contul dumneavoastra vor fi folosite pentru confirmarea comenzilor si mentinerea legaturii cu dumneavoastra.
  • Nu facem publice informatiile referitoare la datele dumneavoastra personale.
  • Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla sub controlul nostru.
  • Nu ne asumam responsabilitatea pentru securitatea serverului care gazduieste site-ul.
  • Continua